Tag : php

11 months, 3 weeks ago 0
Posted in: Programování
bin/console doctrine:mapping:import "AppBundle" yml --filter=JmenoTabulky
bin/console doctrine:mapping:convert annotation ./src/AppBundle/Entity --from-database --filter="JmenoTabulky"
bin/console doctrine:generate:entities AppBundle:JmenoTabulky --no-backup
10 years, 6 months ago 0
Posted in: WordPress

Problém

Chceme zobrazit nějaký konkrétní obsah na stránce a všech jejích potomcích. Například obrázek, který bude shodný pro všechny stránky, které tématicky zapadají do jedné kategorie webu. To znamená na rodičovské stránce a zároveň všech jejích podstránkách.

Řešení

Nejdříve je třeba vyrobit funkci, která zjistí kořenového rodiče podstránky. Tu vložíme do souboru functions.php. Vypadat bude následovně:

 

function get_root_parent($page_id)
{
  global $wpdb;
  $parent = $wpdb->get_var("SELECT post_parent FROM $wpdb->posts WHERE post_type='page' AND ID = '$page_id'");
  if ($parent == 0)
    return $page_id;
  else
    return get_root_parent($parent);
}


Rekurzivně projde všechny rodiče až po toho posledního, kořenového.

A nakonec v místě, ve kterém chceme v šabloně zobrazovat obsah zavoláme s příslušným IDčkem nějakou podobnou konstrukci

 

<?php if ($post->ID == 4 || get_root_parent($post->ID) == 4) { ?>
// obsah
<?php } ?>