Blog

7 years, 2 months ago 0
Posted in: Novinky

Ode dneška běží hlasování na stránkách soutěže RR ROP Kompas. Web je postaven na WordPressu, využívá jQuery a podporuje např. export hlasujících do Excelu z administračního rozhraní.

KOMPAS - Hledá se nejlepší projekt ROP Jihozápad

8 years, 2 months ago 0
Posted in: Programování

Run these commands:

sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin
sudo apt-get install sun-java6-jdk
8 years, 2 months ago 0
Posted in: Programování

First, run

sudo a2enmod rewrite

You have to restart Apache now:

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Then edit /etc/apache2/sites-available/default:

<Directory /var/www/>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
# changed from None to FileInfo AllowOverride FileInfo Order allow,deny allow from all
</Directory>
8 years, 2 months ago 0
Posted in: Programování

If you suffer with following message when restarting Apache, the solution is following:

 * Restarting web server apache2
apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName
... waiting apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1 for ServerName

Then run

sudo nano /etc/apache2/httpd.conf

or any other preferred text editor and add the line:

ServerName localhost

After that you can run following command without warning.

sudo /etc/init.d/apache2 restart
8 years, 2 months ago 0
Posted in: Programování

In case phpmyadmin is not accesible after installation do the following:

sudo dpkg-reconfigure -plow phpmyadmin
sudo ln -s /etc/phpmyadmin/apache.conf /etc/apache2/conf.d/phpmyadmin.conf
sudo /etc/init.d/apache2 reload

Source of this tip: http://www.howtoforge.com/ubuntu_lamp_for_newbies

8 years, 2 months ago 0
Posted in: Programování

I’ve run through several issues while trying to set Tomcat 6 running embedded in Eclipse on Ubuntu 11.04. This solution worked for me.

sudo apt-get install tomcat6 tomcat6-*
sudo ln -s /var/lib/tomcat6/conf /usr/share/tomcat6/conf
sudo ln -s /etc/tomcat6/policy.d/03catalina.policy /usr/share/tomcat6/conf/catalina.policy
sudo ln -s /var/log/tomcat6 /usr/share/tomcat6/log
sudo chmod -R 777 /usr/share/tomcat6/conf

After running this you are now able to embed Tomcat in Eclipse and use it as usually. Pffff.

8 years, 2 months ago 0
Posted in: Programování

When unloading a page with animated GIF, this image stops its animation in the moment of sending new redirect request. Luckily there is a workaround.

function refreshAnimatedImage() {
	var image = document.getElementById('animated-image-id');
    image.src = image.src;
}
window.onbeforeunload = function() {
	window.setTimeout(refreshAnimatedImage, 1);
}
10 years, 7 months ago 0
Posted in: WordPress

Problém

Chceme zobrazit nějaký konkrétní obsah na stránce a všech jejích potomcích. Například obrázek, který bude shodný pro všechny stránky, které tématicky zapadají do jedné kategorie webu. To znamená na rodičovské stránce a zároveň všech jejích podstránkách.

Řešení

Nejdříve je třeba vyrobit funkci, která zjistí kořenového rodiče podstránky. Tu vložíme do souboru functions.php. Vypadat bude následovně:

 

function get_root_parent($page_id)
{
  global $wpdb;
  $parent = $wpdb->get_var("SELECT post_parent FROM $wpdb->posts WHERE post_type='page' AND ID = '$page_id'");
  if ($parent == 0)
    return $page_id;
  else
    return get_root_parent($parent);
}


Rekurzivně projde všechny rodiče až po toho posledního, kořenového.

A nakonec v místě, ve kterém chceme v šabloně zobrazovat obsah zavoláme s příslušným IDčkem nějakou podobnou konstrukci

 

<?php if ($post->ID == 4 || get_root_parent($post->ID) == 4) { ?>
// obsah
<?php } ?>


10 years, 11 months ago 0
Posted in: Windows Mobile

Windows Mobile mají jednu nepříjemnou vlastnost. Pokud se připojíte na GPRS/EDGE a pak ukončíte program, který jej používal, zůstane připojení i nadále aktivní. Když nic jiného, mírně to vybíjí baterii. Řešení je opět v registrech.

V HKEY_LOCAL_MACHINECommConnMgrPlannerSettings se nachází klíč SuspendResume – stačí buď smazat tento klíč nebo jej přejmenovat na něco jiného. Pak dojde k okamžitému odpojení GPRS hned po ukončení programu, který jej využíval.

11 years, 4 months ago 0
Posted in: Windows Mobile

Instalace CorePlayer nebo TomTom 5.2 na Windows Mobile vede k rozhození podsvícení – telefon nezhasne displej. Je to známý bug WM, řešení se ukrývá v registrech.

Stačí nastavit (popřípadě ji vytvořit, pokud neexistuje) hodnotu klíče Display, který se nachází v HKCUControl PanelPower např. na 30. Číslo znamená počet vteřin, za které displej úplně zhasne.