Monthly Archives: Květen 2008

10 years, 11 months ago 0
Posted in: Windows Mobile

Instalace CorePlayer nebo TomTom 5.2 na Windows Mobile vede k rozhození podsvícení – telefon nezhasne displej. Je to známý bug WM, řešení se ukrývá v registrech.

Stačí nastavit (popřípadě ji vytvořit, pokud neexistuje) hodnotu klíče Display, který se nachází v HKCUControl PanelPower např. na 30. Číslo znamená počet vteřin, za které displej úplně zhasne.

10 years, 11 months ago 0
Posted in: Windows Mobile

Jednou z nových features ve WM6.1 je i “vláknový” (threaded, teď mě nenapadá vhodnější slovo) přístup ke čtení SMS. Osobně to nepovažuji za zrovna nejlepší řešení, protože pokaždé při spuštění Messagingu telefon sahá na SMS a uspořádává je podle odesilatele. Je sice o něco rychlejší vyhledávání, protože SMS jsou tak rozděleny jen podle odesilatelů, na druhou stranu to ale celou aplikaci neuvěřitelně zpomaluje.

Threaded SMS lze vypnout v registrech, a to přidáním klíče SMSInboxThreadingDisabled.

Pro vypnutí vytvořte tento klíč v HKCU/Software/Microsoft/Inbox/SettingsOEM/ a nastavte jeho hodnotu na 1.

Zpětné obnovení probíhá buď nastavením na 0 nebo smazáním klíče.

Pokud by nefungovalo, druhá možnost je

HKCUSoftwareMicrosoftInboxSettings a DWORD SMSAvailable nastavit na 0. Zapnutí threaded sms proběhne nastavením na 1.